Over AardNed

HÉT PLATFORM VAN ORGANISATIES MET AARDWETENSCHAPPERS IN NEDERLAND OVER AARDNEDPARTNERS

Tijdens het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 2016 (NAC) vond de oprichting van AardNed plaats door de partners. De voorzitter van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) was als getuige hierbij aanwezig. In de toekomst kunnen meer instellingen zich hieraan gaan verbinden.

Het voorstel aan de NAC-organisatie is om de scope van AardNed (ondergrond, leeflaag en atmosfeer) over te nemen door de aantrekkingskracht op professionals te verbreden, en zo tot een (meer) dekkend congres te komen voor aardwetenschappelijk Nederland.

Het Uitvoeringsplan 2020 is onlangs verschenen en is een belangrijk vertrekdocument voor de agenda van AardNed.

AardNed gaat zich als eerste bezig houden met:

• Uitwisseling en afstemming van onderwijs, onderzoek en faciliteiten
• Coördinatie van initiatieven t.a.v. duurzame data storage
• Verkennen of/hoe Nederland als (ons gezamenlijk) Observatorium op de kaart te zetten is
• Koppeling aan maatschappelijke issues zoals op dit moment de “Effecten Mijnbouw”

Lees ook Aardwetenschappen in de 21e eeuw.